SISA

 

Big Brothers Big Sisters of Rotterdam is aangesloten op SISA. SISA staat voor SIgnaleren en SAmenwerken. Soms heeft een kind of jongere ondersteuning nodig tijdens het opgroeien.
Dan kan het gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd bij uw kind betrokken zijn of ondersteuning bieden. Het is belangrijk dat deze professionals dit zo snel mogelijk van elkaar weten, zodat er snel samengewerkt kan worden.

Via SISA, SISA is een computersysteem, maken organisaties hun betrokkenheid bij een kind of jongere kenbaar. Als stichting vinden wij het belangrijk om met deze instanties samen te werken en samen met deze professionals en u in gesprek te gaan over de meest passende zorg en de rol die BBBS hierin kan spelen. Wij zullen onze betrokkenheid bij de kinderen en jongeren waar wij een zorg over hebben of extra (zorg)ondersteuning aanbieden in SISA kenbaar maken.

SISA is geen openbaar systeem en is alleen inzichtelijk voor de organisaties die aangesloten zijn op SISA én hun betrokkenheid op het kind/de jongere in SISA kenbaar hebben gemaakt.
SISA is goed beveiligd. Dit moet volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
In SISA staan alleen naam organisatie, de contactgegevens van de professional en naam, geboortedatum, geslacht van het kind. SISA kent geen enkele inhoud.

Voor vragen over SISA kunt u de website van SISA www.sisa.rotterdam.nl raadplegen.