Aannamebeleid BBBSR

BBBSR maakt uitsluitend gebruik van gekwalificeerde mentoren/vrijwilligers. Zij worden middels een vaste sollicitatieprocedure door onze professionele match-coördinatoren, die in vaste dienst zijn van BBBSR, beoordeeld, gescreend en aangenomen. De directie van de stichting kijkt daarin mee.

De potentiële mentoren/vrijwilligers, krijgen eerst een introductie- avond, waarin hen verteld wordt wat er van hen verwacht wordt als mentor/vrijwilliger. Na deelname aan de training wordt er een intake-gesprek ingepland met de mentor/vrijwilliger. Intakegesprekken voor het community-based programma vinden plaats bij de mentor/vrijwilliger thuis en intakegesprekken voor het schoolbased-based programma vinden plaats op het kantoor van BBBSR.

Ná het intake-gesprek wordt er een VOG-aangevraagd voor de vrijwilliger/mentor en wordt
per e-mail de vragenlijst naar de referenten opgestuurd. De mentoren/vrijwilligers dienen voor aanname minimaal 3 referenties op te geven. Deze referenties worden door de match-coördinatoren nagebeld, gemaild en geverifieerd.

Zodra de VOG is binnengekomen en de referenten zijn nagetrokken, wordt de mentor/vrijwilliger (indien alles positief is beoordeeld) officieel aangenomen om deel te nemen aan het programma. Tevens moet er een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden overlegd.

Nieuwe mentoren/vrijwilligers worden door onze matchcoördinatoren getraind, ingewerkt en begeleid. Beoordeling vindt plaats door middel van een vastgestelde systematiek en wordt schriftelijk vastgelegd (persoonlijke en telefonische evaluaties en verslagen 8 maal per kalenderjaar). 

De mentoren/vrijwilligers tekenen een overeenkomst, waarbij zij zich voor ten minste voor 1 jaar beschikbaar stellen als mentor/vrijwilliger, evenals een geheimhoudingsovereenkomst, een gedragsprotocol en een meldprotocol seksueel overschrijdend gedrag.