Big Brothers Big Sisters of Rotterdam is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat een donatie aan BBBSR fiscaal aftrekbaar is.

Naam: Stichting Big Brothers Big Sisters of Rotterdam
RSIN/Fiscaal nummer: 806685864
KvK Rotterdam nummer: 24280091
Bankrekeningnummer: NL39 RABO 0313608016

Contactgegevens: 
Stichting Big Brothers Big Sisters of Rotterdam
Mathenesserlaan 313a
3021 HL Rotterdam
010 404 96 08
info@bbbs-rotterdam.nl

Doelstelling: het bieden van ondersteuning aan kinderen en jongeren ten behoeve van beter functioneren in het dagelijks bestaan en het vergroten van hun zelfredzaamheid en al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaand verband houdt of daaraan bevordelijk kan zijn.
De stichting tracht het doel onder meer te realiseren door: het inzetten van mentoren/vrijwilligers ten dienste van jongeren en kinderen.
Deze mentoren/vrijwilligers zijn volwassen en op grond van hun persoonlijkheid, in staat een positieve bijdrage te leveren voor de genoemde doelgroep, gericht op het genoemde doel.

Bestuurssamenstelling:
Het onbezoldigde bestuur van de stichting is samengesteld uit 6 personen,
welke gezamenlijk bevoegd zijn.
Voorzitter: De heer van Teeseling, Charles Gerardus
Secretaris: De heer Broere, Johannes Kasper Marie
Penningmeester: De heer ten Cate, Diederik Alexander
Bestuurder: De heer Vaanholt, Hermannus Gerhardus
Bestuurder: De heer Hendriks, Willem Andriaan
Bestuurder: Mevrouw Abdoelhafiezkhan, Shirley Shokat Ara

Beloningsbeleid:
Voor medewerkers is de CAO Sociaal Werk van toepassing.
Leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden als bestuurslid; aan hen kan een onkostenvergoeding worden gegeven. Daarnaast werkt de stichting met mentoren/vrijwilligers.
Deze mentoren/vrijwilligers kunnen een vrijwilligersvergoeding ontvangen voor het aanvragen
van de Rotterdampas.